Lokalt bussföretag med en rik historia

Ödeborg Buss har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1959, då Erling Alexandersson övertog Ödeborg Bilstation. Genom åren har vi utvecklats från en enkel taxirörelse till ett framstående bussföretag som kör linje- och skoltrafik i Färgelanda och Uddevalla kommun, i partnerskap med Västtrafik och som en del av Bivab.

Holger Alexandersson, som en gång startade en bilverkstad, spelade en avgörande roll i vår omvandling till bussverksamhet på 1960-talet. Sedan dess har vi kontinuerligt utökat vår flotta, inklusive införskaffandet av vår första turistbuss som körde allt från Italienresor till Nyårsresor till Wien.

För framtiden

Efter att ha lagt ned taxiverksamheten 1982, fokuserade vi helt på bussdriften. Från år 2000 styrdes Ödeborg Buss av familjen Alexandersson. Hösten 2023 markerade en ny era när Carina Alexandersson tog över som VD efter sin bror, Roger Alexandersson.

1959
Erling Alexandersson övertog taxirörelsen Ödeborg Bilstation av Folke Johansson. Körningen bestod av skolskjuts för Ödeborg kommun samt övrig taxiverksamhet.

1964
Holger Alexandersson övertog taxiverksamheten ensam, samt köpte till en mindre buss för skolskjutsar.

1966
Första nya bussen med plats för 29 passagerare köptes.

1969
Den första helturistbussen av märket Mercedes Benz köps. Med denna buss kördes olika resor fram till 1975

1982
Taxiverksamheten lades ner eftersom lönsamheten avtog och mindre bussar övertog skoltrafiken.

2000
Ödeborg Buss ägdes lika av Holger och Roger Alexandersson. Den huvudsakliga körningen utfördes för Västtrafik med linjetrafik och skolskjutsar

2015
Ödeborg Buss ägs av Roger Alexandersson, Carina Alexandersson och Ramona Axelsson. Ödeborg Buss kör linje- och skoltrafik för Länstrafik och kommun.

2023
Roger Alexandersson lämnar ansvaret för bolaget över till Carina Alexandersson.

Vår vision

Säkra resor för alla

Att erbjuda trygga och säkra resor för alla, elever som resenärer

Vår mission

Säkerhet och service

Kombinera decennier av erfarenhet och trygga och hållbara resor

Vårt löfte

Trygg och bekväm resa

Oavsett destination, lovar vi dig en trygg och komfortabel resa.